Mästarbrev

Guldsmed Petersson - mästarbrev

Guldsmed Tobias Petersson vid S. Petersson Guld & Ur i Bollnäs har yrkesutbildningsbeviset Mästarbrev.

Det innebär att han har över 10 års yrkeserfarenhet och med stor skicklighet avlagt ett s.k. mästarstycke med fri formgivning. Han har också visat bl.a. att han uppfyller de formella kunskaperna i företagsekonomi.

En Guldsmedsmästare:

  • har genom avlagt prov visat stor yrkesskicklighet
  • har många års erfarenhet i yrket
  • har dokumenterade kunskaper i företagsekonomi
  • står för löften om kvalitet
  • utför sitt arbete fackmässigt och med omsorg
  • för svensk hantverkstradition vidare
  • ska följa med i yrkets utveckling för att bibehålla sin mästarkompetens

Dela