Pris för tillgänglighet

För första gången 2015 utsåg DHR Gävleborg ett tillgänglighetspris som gick till vår butik för initiativet att bygga en rejäl ramp så att ingen med fysisk funktionsvariation diskrimineras genom att utestängas från butiken.

DHR är en organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Deras mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Vi hälsar alla varmt välkomna till vår butik!

Dela